வெள்ளி, 13 மார்ச், 2015


எமது கிராமத்தின் வளர்ச்சிக்காக தன்னையும் இணைத்துக் கொண்டு புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் வாழும் எம் உறவுகளையும் இ
எமது நிலைய செயலாளர் சி.உத்தரதாசன் அவர்கள் தனது மகனின் பிறந்தநாளை எம்முன்பள்ளி சிறார்களுக்கு
எமது நிலையத்தின் அம்பாள் அமுதம் அன்னதான மண்டப வேலைத்திட்டத்துக்காக புங்குடுதீவு-4 பிறப்பிடமாகவும்
எமது நிலையம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலம் தொடக்கம் இன்று வரை நிலைய சுற்றுப்புற மக்களின் வாசிப்பு திறனை அதிகப்படு
எமது நிலையத்தின் அங்கத்தவரான திரு திருமதி சிவநேசன் சிவம் அவர்களின் மகளான செல்வி சிந்துஷா அவர்களுக்கு கண்
எமது நிலையத்தின் ஆரம்பகால உறுப்பினரான அமரர் சந்திரசேகரம் நமசிவாயம் அவர்களின் 45ஆவது நாள் நினைவாக